Bekendtgørelse angående fremlæggelse af folketingsvalglister

Bekendtgørelse angående fremlæggelse af folketingsvalglister

I henhold til gældende lov skal det hermed bekendtgøres, at lister over valgberettigede, som har fast bopæl i kommunen, vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i hvert enkelt valgkreds i dagene 5. til og med 19. februar 2020.

Fremlæggelsen af valglister for Qeqqata valgkreds finder sted i kommu­nekontorernes folkeregistre.I Itilleq, Kangerlussuaq, Sarfannguit, Kangaamiut, Napasoq og Atammik valgkredse vil valglisterne blive fremlagt i kom­munens bygdekontorer.

Enhver, som mener, at han eller andre er udeladt af, eller er optaget på valglisten uden føje, kan skriftligt over for kommunalbestyrelsen fremsætte klage over valglisten ledsaget af en kort begrundelse for klagen.

Klagen skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 21. februar 2020.

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, den 22. januar 2020.
Malik Berthelsen
Borgmester

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.