Sign In

Besøgende til Alderdomshjemmet

Besøgende til Alderdomshjemmet

Qeqqata Kommunia skriver i deres facebook:

I forbindelse med smitteudbruddet i Sisimiut og alderdomshjemmet, skal Qeqqata Kommunia hermed opfordre til at familie og pårørende til beboerne om at undgå unødige besøg i perioden 18. januar indtil 1. februar 2022. Ved besøg der ikke kan udsættes vil vi indstille til, at så få som muligt er på besøg. Samt vil vi indstille til at bruge værnemidler og tage hensyn til andre forholdsregler vedr. forebyggelse af smittespredning.

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.